Què és Tipograf?

 

Tipograf és un servei en línia de suport a la normalització i enriquiment de noms d'objecte, materials i tècniques.

Aquest servei permet carregar un fitxer amb una llista de termes i rebre per correu electrònic un altre fitxer amb diverses propostes de formes acceptades del terme segons el Art & Architecture Tesaurus (AAT) del J. Paul Getty Trust.

El fitxer resultant, conté, per cada terme, les diverses correspondències possibles que s'han localitzat a l'AAT amb l'enllaç corresponent.


Fonts de dades

Aquest servei utilitza informació procedent de l'Art & Architecture Thesaurus® (AAT) del J. Paul Getty Trust, que està disponible sota una llicència Open Data Commons Attribution License (ODC-By) 1.0., així com del Tesaurus d'Art i Arquitectura, versió catalana de l'AAT.